Szanowna Pani / Pan

      Informujemy, iż w związku z wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia przez UNIQA TU na Życie S.A., spowodowanym przebiegiem ubezpieczenia, kończy się ochrona ubepieczeniowa w Twojej polisie na życie.

      Mając na uwadze powyższe ZW NSZZ Policjantów w Katowicach wespół z nami od dłuższego czasu prowadził negocjacje w celu kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej. Rekomendowaną firmą, która przedstawiła najkorzystniejszą propozycję dalszej współpracy jest TUnŻ WARTA S.A.

     Zakres ochrony prócz ryzyk związanych z ochroną zdrowia i życia uzupełniony jest o ryzyko neurastenii, opieki medycznej zarówno lekarza jak i pielęgniarki, zgodnie z dołączonym programem oraz możliwość dalszej indywidualnej kontynuacji.

     Przewidzieliśmy dla Państwa dodatkowe zniżki w ubezpieczeniach prywatnych, komunikacyjnych do 15%, a w ubezpieczeniach mieszkań i domów do 20%.

Szczegółowych informacji udzielają
SAU GWARANT Sp. z o.o.: 32/ 476 34 80, 500 196 306

Numer rachunku do opłacenia polisy znajdą Państwo w swojej idywidualnej polisie ubezpieczeniowej.