O Nas

„Malarstwo jest sztuką tworzenia, zdarzenie jest dziełem przypadku”

Śląska Agencja Ubezpieczeń GWARANT Sp. z o.o. została zarejestrowana w dniu 30.12.2004r. w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Firma powstała na bazie Spółki Cywilnej funkcjonującej od 1994 roku. Głównym przedmiotem działalności spółki jest doradztwo ubezpieczeniowe oferowane jednostkom samorządowym, podmiotom gospodarczym, szeroko rozumianemu sektorowi Spółdzielczości Mieszkaniowej, jak i osobom fizycznym.