Mieszkanie, dom

Oferujemy Państwu:

 

 • ubezpieczenie domu bądź mieszkania na zasadzie „wszystkich ryzyk”
 • kompleksowe ubezpieczenie mieszkań ze składką w 12 ratach za pośrednictwem SM, Wspólnoty lub innym
 • ubezpieczenia mienia w budowie
 • ubezpieczenia domów letniskowych
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego znajdującego się poza domem
 • ubezpieczenie nagrobków
 • ubezpieczenie mienia od żywiołów, przepięć energetycznych, indukcji magnetycznej, błędu operatora
 • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • ubezpieczenie oszklenia,instalacji solarnych, obiektów małej architektury
 • ubezpieczenia na potrzeby kredytów bankowych
 • ubezpieczenia OC
 • ubezpieczenie ochrony prawnej w życiu prywatnym
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • home assistance