Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie

dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych

pracowników i funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodzin ze składką płatną w miesięcznych ratach.

Do pobrania

Wypełnioną deklarację złóż osobiście lub listownie
w siedzibie ZW NSZZ Policjantów w Katowicach, ul. Lompy 19